51_20230903_162436.jpg
172_20210702_002057.jpg

S plným žaludkem to jde lépe. Také Lvi se snaží pomoct zasaženým oblastem.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na pomoci. Zároveň přejeme hodně sil všem, kteří pomoc potřebují. #Spolu_máme_lví_sílu!

Koncem měsíce se Jižní Moravou prohnalo tornádo strašlivé síly označované na stupnici jako F3, chvílemi dokonce F4. Více detailů není třeba psát. Všichni také víme jaké následky v okolních vesnicích zůstaly. Pomoc je nyní potřeba ze všech stran a může nás všechny zahřát u srdíčka, že se jí v postižených oblastech také dostává. 

Sklady se hemží materiální pomocí. Napříč zemí se vybralo na miliardu korun a nejen Morava se sjela pomoci s likvidací následků přímo na místě.

Nic však nemůže nahradit hrozivý zážitek, nenavratitelné ztráty v rodinách a šrám na duši spousty lidí. Tuto událost je třeba brát s vážností a respektem. Nyní jde opravdu pouze o pomoc lidem, kteří ze dne na den přišli úplně o všechno.

Jak již bylo zmíněno, lidé napříč zemí ukázali obrovskou solidaritu a ochotu pomoci. Může nás jen těšit že mezi Lvy tomu není jinak a právě našim Lvům, kteří mají modrožluté srdíčko na pravém místě, je věnován tento článek.

Většinu z naší velké rodiny tato smutná událost poznamenala. Zasáhla známé a kamarády, rodiny nebo dokonce úplně přímo některé z našich řad. 

Všem přejeme hodně síly a pevné vůle a smekáme poklonu všem, kterým tato situace nezůstala lhostejná. 

Ihned po události se modrožlutá rodina vydala přímo na místa pomáhat s následky. Hráči mužů, hráčky žen, trenéři, kluci z mládeže i jejich rodiče a také naši skvělí fanoušci. Spousta z nás, kdo mohl se vypravil přímo na místo a přiložil ruku k dílu. Spousta z nás také vyjádřila podporu finančně. Velmi důležitý aspekt, který v praxi ukazuje, že i malý příspěvek, avšak od velkého množství lidí, může dohromady vytvářet neskutečný celek.

Poměrně velký celek tvoří také náš klub. I ten se zapojil do pomoci.

"Přemýšleli jsme jak nejefektivněji můžeme jako klub této situaci pomoci. Uvažovalo se o přímém finančním daru, vytvoření sbírek a o podobných věcech. Věděli jsme, že kdo z klubu může, pomáhat chodí. Máme ale nevyužité dodávky a také k dispozici trenéry, kteří je můžou řídit. Přímo z míst jsme věděli, že se záchranným složkám, ale také brigádníkům ne vždy dostane do žaludku pořádné teplé jídlo. Vždy na místech něco bylo, ale je jasné že se vám bude pracovat jinak po pořádném teplém obědě a jinak po bagetě a tatrance.

Spolu s řeznictvím Žůrek a týneckým sdružením Baby z Jamy a také nesmíme zapomenout na naše trenéry se nám podařilo zajistit teplé jídlo, kvalitní maso, které se rozvezlo přímo do center postižených vesnic. Rozdávalo se Hasičům, záchranným složkám, ale také pracovníkům, kteří se podílejí na opravách domů.

Velice nás potěšilo zjištění, jaký úspěch tyto "akce" mají. Určitě tuto myšlenku a její realizaci budeme podporovat i nadále. A to nejen finančně."  Přibližuje myšlenku člen vedení Petr Koubek.

"Když jsme přijeli do vesnice, lidé se na nás usmívali. To bylo v tu chvíli asi to nejhezčí, co jsem mohl vidět. Evidentně unavení, zaprášení, někdy i v potrhaném oblečení. Uprostřed toho všeho. Ale nikdo si nestěžoval. Byli vděční, děkovali a usmívali se. Jeden hasič za námi přišel jestli si může přidat. Říkal, že lepší sekanou ještě nejedl a že se mu dnes bude pracovat mnohem lépe. Lepší odměnu jsme v tu chvíli snad ani dostat nemohli."


Osobně to beru jako velkou motivaci. Asi i jiný pohled na život. Jsem rád, že této pomoci můžu být součástí. Jeden člověk by to nikdy nezrealizoval. Společně je však výsledek výborný. To stejné platí i o práci ve vesnicích. Jsem rád, jak se k tomu klub postavil, ale tady to není o žádné reklamě nebo chválení. Každý sám nejlépe ví, jak pomáhá a u každého je to pomyslné maximum také jiné. Dodává jeden z trenérů.

A nám nezbývá než souhlasit. Děkujeme řeznictví Žůrek, děkujeme babám z jamy, děkujeme našim Lvům, děkujeme všem záchranným složkám, děkujeme všem dobrovolníkům...

Spolu zvládneme i těžká období... #Spolu_máme_Lví_sílu!!