51_20230903_162436.jpg
53_20200722_155623.jpg

Vedení klubu spolu se zástupci města dnes jednalo s Národní sportovní agenturou o spolupráci

HC Lvi Břeclav z.s. nezahálí ani o prázdninách!

Za další z dílčích úspěchů klubu lze považovat schůzku HC Lvi se zástupci Města Břeclavi na půdě Národní sportovní agentury (dále jen NSA). Předsedovi klubu Jakubovi Klimovičovi se podařilo zajistit schůzku v Praze v sídle Národní sportovní agentury pro pětičlennou delegaci z Břeclavi. Skupina z Břeclavi se osobně setkala přímo s místopředsedou organizace panem Ivo Lukšem. Dalším významným počinem předsedy HC Lvi bylo zajištění účasti významné české hokejové osobnosti a představitele Českého hokeje pana Slavomíra Lenera na této schůzce, kterého dále doplnil pan Radim Prusenovský. Předmětem schůzky s NSA bylo představení vize města pro nadcházející revitalizace sportovišť v Břeclavi. Záměrem Lvů bylo podpořit především snahu města o rekonstrukci zimního stadionu za účelem zkvalitnění sportovního zázemí pro hokejový klub, krasobruslení a širokou veřejnost, která sportoviště navštěvuje. Dále zvýšit kvalitu zázemí pro organizování mezinárodních sportovních akcí. Nejznámější a dá se říci i nejvýznamnější sportovní událostí, která se v Břeclavi odehrává, je Hlinka Gretzky cup U18. Tento turnaj potenciálních největších světových hokejových nadějí svým významem přesahuje národní úroveň. Aby tento turnaj nadále mohl v Břeclavi pokračovat, je potřeba mu vytvořit sportovně technické zázemí odpovídající mezinárodním regulím. Jelikož představitelé Města Břeclavi sport podporují, bylo a je zájmem HC podpořit tuto snahu o zlepšení stavu sportovního zázemí. Jako jednu z cest, jak dosáhnout realizace projektu rekonstrukce zimního stadionu, spatřují Lvi v možnosti představit tento projekt přímo na půdě NSA, která od roku 2021 bude investiční záměry územních samospráv z dotačních programů podporovat. Schůzku inicioval, a tedy i zahájil předseda HC Lvi Klimovič, který poděkoval představiteli NSA panu Lukšovi za umožnění osobní prezentace projektu, představil přítomnou delegaci a předal slovo představitelům Města Břeclavi. Zástupci Města představili současné investiční vize, záměry a podporu sportovců ve městě. Detailně se pak zaměřili na projekt revitalizace zimního stadionu s ohledem na mezinárodní standardy. Předseda HC Lvi poté ještě doplnil prezentaci z pohledu HC a zmínil se o dlouhodobé úspěšné spolupráci klubu a města, jenž ho významnou mírou podporuje. Dále informoval o nárůstu členské základny, kategorií a soutěží, které klub hraje. Vyzvedl úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout a účast klubu v nejvyšších žákovských soutěžích. Následně předseda požádal o zapojení do debaty k prezentaci projektu pana Slavomíra Lenera s tím, aby zástupci NSA panu Lukšovi vysvětlil, jak je úspěšná realizace rekonstrukce zimního stadionu z hlediska dalšího sportovního rozvoje klubu, a především pro setrvání Hlinka Gretzky cupu v Břeclavi, důležitá. Pan Lener velmi obratně a věcně vysvětlil všem přítomným, že z hlediska mezinárodních akcí jsou nezbytné určité standardy. Jako pravidelný účastník Hlinka Gretzky cupu má dokonalý přehled o technickém stavu břeclavského zimního stadionu a potvrdil oprávněnost žádosti Města Břeclavi o podporu projektu rekonstrukce. Podpořil také slova předsedy o dobré práci břeclavského hokejového klubu. Svými postřehy a připomínkami zásadní měrou přispěl ke kvalitě prezentace delegace. Důležitým výstupem ze schůzky bylo potvrzení panem místopředsedou NSA Lukšem, že projekt, který byl v Praze představen, patří do oblasti dotačních programů, které budou ze strany agentury na podzim tohoto roku vypsány. Město Břeclav se tedy může o podporu projektu z dotačního programu ucházet a při splnění daných kritérií má šanci na úspěch. S tímto pozitivním závěrem se účastníci schůzky rozloučili. Z pohledu HC Lvi byla účast delegace v sídle NSA velmi úspěšná a všichni pevně věří, že se projekt podaří realizovat.

Bc. Jakub Klimovič 

předseda klubu

HC Lvi Břeclav z.s.