51_20230903_162436.jpg
48_20200623_205112.jpg

Statistika vyšetření mládeže ledního hokeje klubu HC Lvi Břeclav, z. s.

Fyzioterapeutická prohlídka

Statistika vyšetření mládeže ledního hokeje klubu HC Lvi Břeclav, z. s.

Ve dnech 11. 6. a 16. 6. 2020 proběhlo vyšetření v rámci prevence vadného držení těla a následné vypracování regeneračního programu u hráčů ledního hokeje (mládeže). Vyšetření proběhlo ve dvou dnech a těšilo se poměrně velké účasti. V roce 2018 se vyšetření podrobilo 79 hokejových svěřenců, letos jich bylo 116.

V rámci regeneračního a preventivního programu Mgr. Vladan Toufar a Mgr. Andrea Klimovičová nalezli několik společných znaků vadného držení těla, jako tomu bylo před dvěma lety.

Hráči byli rozděleni do 3 skupin – A, B a C.

Skupina A nejevila výraznější známky vadného držení těla nebo měla minimální odchylky v nastavení pohybového aparátu. U skupiny B byly zachyceny mírné odchylky ve vadném držení těla. Někteří jedinci jsou již v péči ortopeda či rehabilitačního lékaře. U skupiny C se objevily vážnější rysy vadného držení těla, zatím nejsou pod dohledem odborného lékaře, a proto jim bylo doporučeno další došetření, včetně předání kontaktu na rehabilitační oddělení Nemocnice Břeclav.

Do skupiny A bylo zařazeno 67 účastníků.

Do skupiny B bylo zařazeno 30 účastníků.

Do skupiny C bylo zařazeno19 účastníků.

Celkem se vyšetření zúčastnilo 116 účastníků několika věkových kategorií.

Při vyšetření bylo nalezeno u mnoha svěřenců pár společných rysů vadného držení těla. Jsou to zejména oslabený dolní fixátor lopatek, přetížení trapézového svalstva – zejména sestupných vláken, přetížené přechody mezi krční a hrudní páteří, předsunuté držení ramen i hlavy, popř. postavení ramen v horizontální rovině, které závisí na držení hokejky. Tyto odchylky v držení těla se dají předpokládat vzhledem k jednostrannosti tohoto sportu a již byly konzultovány v roce 2018. V malé míře se při vyšetření objevovaly u hráčů také zkrácené svaly, především hamstringy, lýtkové svaly, flexory kyčle i prsní svalstvo. Dalším překvapivým nálezem bylo valgózní postavení kotníků u mnoha jedinců mezi 8. a 12. rokem věku.  Proto bylo vybraným účastníkům doporučena korekce nohou např. vložek do bruslí, aby nedocházelo k přetěžování kolen, kyčlí, bederní páteře a dalších částí těla. V rámci tohoto vyšetření bude vypracován regenerační a preventivní plán, jak tyto známky vadného držení těla eliminovat a zabránit tak úrazům či degenerativním změnám u hráčů ledního hokeje. Tento plán bude aplikován již v nadcházející sezóně formou skupinového cvičení.  Pokud bude potřeba, lze ve spolupráci s Mgr. Klimovičovou z fyziatricko – rehabilitačního oddělení Nemocnice Břeclav domluvit i individuální konzultaci obtíží a následnou terapii.